© 2015 Bartek

Czy w przypadku błędu medycznego musimy czekać wiele lat na wypłatę odszkodowania?

Procesy medyczne ciągną się latami. Wielu poszkodowanych pacjentów sądząc się z lekarzami czy też szpitalami jeszcze mocniej podupadło na zdrowiu. Poza kwestiami zdrowotnymi, liczyć trzeba się również z kosztami związanymi z opłaceniem prawników, które to nierzadko są bardzo wysokie. Mając powyższe na względzie, wielu pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, rezygnują całkowicie z dochodzenia swych praw uznając, że ubezpieczenie OC lekarza to tak naprawdę tylko teoria (co prawdą nie jest: https://lekarz.iexpert.pl/ochrona-prawna-lekarza/). Ciężko bowiem ich zdaniem uzyskać zadośćuczynienie za poniesione szkody.

Alternatywa dla spraw sądowych

Komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie orzekają o winie konkretnego lekarza, czy też pielęgniarki. Ich zadaniem jest jedynie stwierdzenie, czy doszło do zdarzenia medycznego, na skutek którego pacjent został poszkodowany

Autor zdjęcia: bitzcelt

Należy mieć jednak świadomość tego, że istnieje alternatywa, dzięki której możemy w przeciągu kilku miesięcy uzyskać odszkodowania, będące zwrotem poniesionych kosztów na leczenie i zadośćuczynienie poniesionych krzywd, na przykład urazów psychicznych. Alternatywą tą jest dochodzenie swych praw przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dochodzenie odszkodowania przed takimi komisjami na ogół jest zdecydowanie krótsze niż w przypadku postępowania sądowego i z reguły, o ile właściwie wypełniony zostanie wniosek, nie wymaga skorzystania z pomocy prawnika.

Komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie orzekają o winie konkretnego lekarza, czy też pielęgniarki. Ich zadaniem jest jedynie stwierdzenie, czy doszło do zdarzenia medycznego, na skutek którego pacjent został poszkodowany, a zatem:

  • czy jego leczenie trwało dłużej,
  • czy było bardziej kosztowne,
  • czy doznał on trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnym przypadku, czy stracił nawet życie.

Wcześniej, jedyną drogą dochodzenia odszkodowania było złożenie pozwu sądowego i dochodzenie swych praw w postępowaniu cywilnym. Procesy takie niestety ciągną się jednak latami, ponieważ rozprawy odbywają się jedynie raz w miesiącu. Bardzo długo trwa także oczekiwanie na uzyskanie opinii biegłych, a każda ze stron przedstawia coraz to nowe wnioski dowodowe chcąc w ten sposób przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Nie mniej jednak, na względzie należy mieć fakt, że jak pokazuje praktyka sądownicza w ostatnich latach, zasądzane odszkodowania w takich procesach są coraz wyższe.