© 2016 Bartek

Błędy lekarskie

Jak pokazują ostatnio przeprowadzone badania, pacjenci coraz częściej występują z roszczeniami finansowymi w stosunku do lekarzy (więcej: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pacjent-szpitalowi-szkody-nie-daruje-1731513.html). Taki stan rzeczy wynika z jednej strony z niechęci przysłowiowego Kowalskiego do ubezpieczenia się na wszelką okoliczność, z drugiej jednak strony jest to wynik znacznego wzrostu świadomości swoich praw. Nie bez znaczenia jest tutaj rola mediów, które skrupulatnie informują opinię publiczną o kolejnych przypadkach wystąpienia błędów lekarskich. Taka sytuacja z kolei wpływa na samych lekarzy, którzy wykazując coraz większe zainteresowanie dobrowolnym ubezpieczeniem zawodowym.

Lekarz ubezpieczony

Jak pokazują ostatnio przeprowadzone badania, pacjenci coraz częściej występują z roszczeniami finansowymi w stosunku do lekarzy

Autor zdjęcia: Army Medicine

Wykupienie ubezpieczenia dla lekarzy, podobnie jak w przypadku innych grup zawodowych stanowi zabezpieczenie finansowe na okoliczność konieczności zadośćuczynienia za powstałe w wyniku błędów czy uchybień szkody. Każdy lekarz oraz każda osoba związana z zawodami medycznymi ma, zatem możliwość wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia dla lekarzy oraz możliwość doubezpieczenia się za pomocą dodatkowej polisy (więcej: https://lekarz.iexpert.pl/).

Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku kwota obowiązkowego ubezpieczenia wynosi równowartość 75 tysięcy euro na jedno zdarzenie medyczne w okresie ubezpieczenia. W dobrowolnym ubezpieczeniu medycznym suma gwarancyjna może wynosić od 100 tysięcy euro do półtorej miliona euro. Można, zatem śmiało założyć, iż im wyższa kwota gwarancyjna tym większy komfort wykonywania przez lekarzy swoich czynności zawodowych. Zwiększenie sum gwarancyjnych powinno w szczególności interesować lekarzy o takich specjalności zabiegowych jak:

  • neonatologia,
  • ortopedia,
  • anestezjologia,
  • ginekologia,
  • chirurgia.