Błędy lekarskie

Jak pokazują ostatnio przeprowadzone badania, pacjenci coraz częściej występują z roszczeniami finansowymi w stosunku do lekarzy (więcej: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pacjent-szpitalowi-szkody-nie-daruje-1731513.html). Taki stan rzeczy wynika z jednej strony …